Home » Eğitim » Akılda Tutmanın Yolları

Akılda Tutmanın Yolları

BİLGİLERİ AKILDA TUTMANIN YOLLARI

Beyin, bilgi saklamaya, gerektiğinde belleğe aldığı bu verileri kullanmaya yarayan bir yapıdır.
Hafızda tutmanın tek yolu bilgiyi ezberlemek yerine öğrenmek şartı ve gerekliliğidir.

İnsan zekasının bir konuyu sanki daha önce hiç görmemiş/duymamış gibi hatırlayamaması durumu, kesin unutma (zihinde tutamama) hali demektir.

Beynin öğrendiği şeyleri kesin olarak akılda tutamama durumunda şu etmenler başrolü oynar:

1- Yorgunluk öğrenilenin çabuk unutulmasına neden olur. Bu sebeple iyi bir uyku ve dinlenme hem öğrenmeyi hızlandırır hem de unutmayı önlemenin en önemli yoludur.

2- Kısa zaman aralığına sıkıştırılarak öğrenilen bilgiler, uzun süreli hafıza kapalı kaldığından unutma ile sonuçlanır. Zamana yayarak ve uzun süreye yayılmış bir öğrenme faaliyeti beynin çalışma şekline uygun metoddur.

3- Muhakeme etmeme: Alınan bir bilgi, düşünmeden, değerlendirmeden ve yargılamadan hafızaya kaydetmeye çalışılırsa, yalnızca kısa süreli hafıza açık olacağından (uzun süreçli bellek kapalı kalır) edinilen bilgiler de hızlı unutma sonucunu doğuracaktır.

4- Pekiştirmeme: Öğrenme anında konunun prensipleri belirlenip, diğer bilgiler ile karşılaştırma yapılarak ve birbirleri ile olan farklar ve benzerlikler öğrenilmezse, edinilen bilgiler pekişmeyeceği için hafızaya kazınmaz ve bellekten yok olup gider.

5- Mukayese yeteneği :  Öğrenilen konunun önceki bilgilerle benzerliklerinin belirlenip, bunlara dikkat edilmemesi unutmayı hızlandıran bir faktördür. Bir bilginin önceki veriler ile hangi yönden ve hangi noktalarının benzerlik taşıdığı saptanırsa onu hatırlamak çok hızlı ve unutulmaz olur.

6- Tekrarlama : Öğrenilenin tekrarı unutmayı önleyen en önemli etmendir. Tekrar işlemi bilgiye erişildiği gün içinde yapılırsa faydalı olur. Yoksa birkaç gün sonra yapılan tekrar öğretici olmaz.

7- Tazeleme: Bilgileri akılda tutmanın en önemli yöntemi, konu tekrarı yapmaktır. Fakat bilinçsiz bir şekilde yapılan pekiştirme çalışmaları hafızanın bilgiye karşı duyarsız kalmasına da neden olabilir. Bilinçli tekrarlama yöntemi uygulanmalıdır;

  • Her tekrarda konunun başka bir özelliğini bulmaya, farklı anlamlar yüklemeye, o bilginin anlamını ve beynimizdeki kapasitesini genişletmeye çalışmak.
  • Mutlaka akılda tutulması gereken bir bilgi ise 15 günde bir eski bilgilere tekrar çalışması yapmak.
  • Ezbere dayalı değil zihinsel tekrarlar yapmak.

8- Paylaşma: Öğrenilen konu hakkında başka insanlarla bilgi alışverişi yapmak verinin kısa süreli hafızadan, kalıcı ve uzun süreli hafızaya geçişini sağlamaya yardımcı olur.

9- Bilgiden Uzaklaşma (Parazitler) : Öğrenme sürecinden hemen sonra henüz pekişmeden bilgisayarla uğraşmak, TV seyretmek, arkadaşlarla başka konuları konuşmak öğrenilen bilginin uzun süreli belleğe kaydedilmesini önler ve kazanılan veri çabuk silinir.

10- Kolaya kaçma : Çözümleme ve araştırmak yerine, zorlanmadan bunları hemen başka bir birine sorma yoluyla elde edilen bilgiler hızlı unutulur. Beyin ne kadar zorlanırsa o öğrenme kapasitesi o kadar artar.

11- Canlandırma (Tahayyül etme) : Soyut ve rakamsal bilgilerin gerçek hayatta nerelerde kullanıldığı belirlenip, somut ve gözümüzde canlandırılabilir hale getirilmeleri kolayca öğrenmeyi sağlayacağı gibi kolay akılda tutmayı da sağlar.

12- Dikkat :  Dikkatle hafızaya sokulan bilgi asla unutulmaz. Akılda kalır ve yukarıda sayılan kurallar uygulanırsa kalıcı bilgi haline dönüşür.

Comments

  1. Değerli paylaşımlarınız için tşk ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.