Home » Eğitim » Verileri Kullanma

Verileri Kullanma

Bilgileri verileri kullanma mesleki gelişim için son derece önemli bir konudur. Bilgiyi ve veriyi (data) kullanmak için izlenmesi gereken metodoloji (yol) şu şekilde olmalıdır;

1.Verilerin düzenlenmesi
2.Verilerin analizi
3.Verilerin yorumlanması ve değerlendirilmesi
4.Bilgiyi etkili ve verimli kullanma
a.Bilgiyi ihtiyacına göre kullanma
b.Bilgiyi amaca uygun, doğru yerinde kullanma
c.Bilgiyi transfer etme
d.Yeni bilgi üretme
5.Bilgiyi sürekli güncelleme
6.Bilgiyi sunma

1- Verilerin düzenlenmesi :
Araştırmalarda elde edilen veriler dağınık, düzensiz ve karmaşık bir durum içerir.
Bu haliyle veriden anlamlı bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Öncelikle istatistik analizin ham
maddesi özelliğinde olan bu ham datanın işlenerek düzenli ve anlaşılır hale getirilmesi
gereklidir.

2- Verilerin analizi

Elde edilen verilerin düzenlenmesinden sonra veri analizi yapılmalıdır. Veri sayısı çoğaldıkça verilerin yorumlanması de zorlaşacağından bilimsel araştırmalarda verilerin yorumlanmasını sağlayacak metodlara gereksinim vardır. Bu metodları istatistik bilimi ele alır.

İstatistik; Sayısal bilgileri toplama, analiz etme, anlamını açıklama, bilgilerin güvenilirliğini tarafsız bir şekilde yorumlamayı ve ortaya çıkarmayı hedefleyen bir bilim dalıdır.

3- Verilerin yorumlanması ve değerlendirilmesi

Analizi bitmiş verilerden anlam çıkartmak ve ne ifade ettiğini anlatmak verilerin yorumlanması demektir.  İstatistiksel analiz sonuçları yorumlanırken araştırmanın bütünlüğü gözden kaçırılmamalıdır. Araştırmada yanıtlanmak üzere ortaya konan sorular, kabul edilen faraziyeler (varsayımlar), mevcut soruna getirilebilecek çözüm biçimleri, çalışmanın amacı gibi konular, yorumlarda hiç unutulmaması gereken hususlardır. Bununla birlikte, belirli analiz sonuçlarından hareket edilerek genel kurallara erişmek de mümkün olabilir.

Bir araştırmanın sonuçlanmış sayılabilmesi için derlenen kütüphane kaynakları okunup değerlendirilmiş, deney, gözlem, mülakat, istatistik analiz gibi metodlar uygulanmış ve elde edilen sonuçların ışığında hipotezin değerlendirilmesi yapılmış olmalıdır. Bütün bu işlemler bitirilmeden araştırma tamamlanmış sayılmaz. (Bir araştırmada araştırmacının kendi yaratıcı düşünceleri katmadan, sadece incelenen kaynakları özetlemekle yaptığı araştırmalar gerçekte bilimsel bir araştırma sayılmaz ve ona bilimsel araştırma değil derleme denir.)

4- Bilgiyi etkili ve verimli kullanma

Bilginin üretilmesi ve geliştirilmesi, sınıflandırılması ve saklanması, transfer edilmesi ve paylaşılması önemli ise de bilgi ancak kullanıldığı ve değerlendirildiği ölçüde yarar sağlar. Öğrenilenler, gereksinim duyulduğunda kullanılmayacaksa bu bilgileri öğrenmenin de yararı olmayacaktır. Bir bilginin yaşamda kullanılabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Bilginin nerede, nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir. 
 • Bir bilginin kullanacağı ortamı çok iyi bilip onunla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. 
 • Bilginin günlük yaşamda kullanılması, doğru bir alışkanlık haline getirilmelidir. 
 • Bir bilginin yaparak, uygulayarak kalıcı duruma getirilmesi gereklidir. 
 • Neyi, ne kadar, ne zaman, hangi yöntemle, kimlere kullanılacağını bilmeyen kişi istediği sonucu alamaz.

İzlenecek yol ve yöntem :

a) Bilgiyi ihtiyaca göre kullanma; ne istediğini, onu nasıl bulacağını ve onu nasıl kullanacağını bilmektir. Bilgiye nerede, ne zaman ihtiyaç olduğunu bilmek ve o bilgileri eldeki sorunun çözümü için belirlemek, bulmak, değerlendirmek ve etkin bir şekilde kullanabilmektir.

b) Bilgiyi Amaca Uygun, Doğru ve Yerinde Kullanma ; Yerinde, zamanında ve doğru olarak kullanılmayan bilgi hiçbir işe yaramaz. Önemli olan öğrenilen bilgilerin yaşama geçirilmesidir.  Edinilen bilgi yaşama uygulanamıyorsa bilgi değerini büyük oranda kaybeder. Bilgi kullanılmadığında herhangi bir anlam ifade etmez. Bilgiyle ilgili şu sorulara da yanıt vermek çok önemlidir.

 • Bilgi ne işe yarar?
 • Hangi bilgi, ne işe yarar?
 • Bilgiyi ne zaman, nerde kullanacağım, bu bilgi ne işe yarayacak?
 • Hangi bilgi, nerede kullanılır?

c) Bilgiyi Transfer Etme ; Bir yerde geliştirilip bulunan fikir, bilgi ve tekniklerin başka bir yerde uygulanması sürecine bilgi transferi denir. Bilgi paylaşıldıkça ve transfer edildikçe değeri artan bir kaynaktır. Bilgi transferinde bilgiyi nakledenin bilgisi azalmaksızın bir diğerinin bilgisi artar. Hatta çoğu zaman bu etki karşılıklı olduğu için transfer işlemi her iki tarafın da bilgisinin artmasına yol açar. Enformasyon ve iletişim teknolojisi uygulamaları hem açık hem de örtülü bilgi transferinde oldukça önemli bir araçlardır.  Bu teknolojiler bilginin sınıflandırılmasını, saklanmasını ve organizasyonunu kolaylaştırdığı gibi bilgiye erişim olanaklarını da arttırarak bilginin transferinde önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

d) Yeni Bilgi Üretme ; Yeni bilgilerin üretilmesinde temel kaynak, bir önceki bilgi birikimidir. Yani önceki bilgiler, bilgi üretiminin de en önemli kaynağını oluşturmaktadır. Düşünsel ürün olan bilginin üretimi ile başlayan süreç; bilginin ürünlere, süreçlere, sistemlere ve hizmete dönüştürülmesi ile devam etmektedir. Düşünsel ürünlerin, bilginin üretilmesi ve bir sonraki aşamada onun ekonomik ve toplumsal yarara dönüştürülmesi, teknoloji adı altında somuta indirgenmesi ile devam etmektedir.

5- Bilgiyi Sürekli Güncelleme

Data toplamak kadar bilgileri kullanıp, güncellemek de önemlidir. Günümüz teknolojisinde bilgilerin güncellenmesi çok kolaydır. Gelişen dünya ve yeni çıkan bilimler hakkında internetten bilgi toplayarak bilgiyi kolayca güncellemek mümkündür. Bilgileri güncellerken internet dışındaki kaynaklar olan kütüphane ve kitaplar en büyük yardımcılardır.

6- Bilgiyi Sunma

Herhangi bir konu hakkında, herhangi bir grup veya topluluğa bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen sözlü ya da görsel iletişime “sunum” denir. Aslında yapılan bütün etkinlikler, törenler ya da toplantılar sunumun içerisine girer. Bir diğer ifadeyle konferanslar, sempozyumlar, dini ve resmi bayramlardaki kutlamalar birer sunumdur.

Sunum, önceden hazırlanmış ve planlanmış bir konunun etkili ve anlaşılır şekilde izleyenlere aktarılmasıdır.  Bu nedenle iyi bir sunum hazırlarken ve sunum yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır;

 • Resim, slayt, video gibi görseller ÇOK, yazı (metin) ise mümkün olduğunca AZ kullanılmalıdır. 
 • Grafik, şema ve tablolardan faydalanılmalıdır. 
 • Animasyonlardan faydalanılmalıdır. 
 • Farklı ve dikkati çeken renkler kullanılmalıdır. 
 • İzleyiciler ile göz teması kurulmalıdır. 
 • Geri bildirim ve yorum almaya özen gösterilmelidir.

Comments

 1. Samet Avcı dedi ki:

  teşekkürler bilgiler için

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.